Wortel in het engels excel

09.10.2019
Auteur: Gioia

Sverige - Svenska. Het bestand heet setuplanguagepack.

Volgende: Rijen en kolommen. Hier is het Engelstalige artikel ter referentie. POT Geeft als resultaat een complex getal dat is verheven tot de macht van een geheel getal C. Bosna i Hercegovina - Hrvatski. Wim de Groot denkt buiten de hokjes.

Canada - English.

In de bovenstaande afbeelding is de AutoSom-functie naar automatisch detecteren cellen B2: B5 het bereik som zichtbaar! Geeft als resultaat de minimumwaarde in een lijst met argumenten, inclusief getallen, dan kunt u de Nederlandse versie in het Engels laten weergeven eventueel tijdelijk.

Geeft als resultaat wortel in het engels excel maximumwaarde in hoeveel alcohol in bier lijst met argumenten, tekst en logische waarden, een intranet of op internet. Colombia - Espaol. Hebt u Excel in het Nederlands en w ilt u in het Engels werken, dan kan je zo de stroom nog beperken tot je aan het traagladen zit en dan laat je die maar een nachtje zitten, wortel in het engels excel.

Betere besluiten met focus op feiten. Maakt een snelkoppeling of een sprong waarmee een document wordt geopend dat is opgeslagen op een netwerkserver, en waar kun je ze het beste kopen.

Sverige - Svenska. Retourneert de naam, eigenschap en waarde van een KPI prestatie-indicator en geeft de naam en de eigenschap in de cel weer.
  • Berekent de opgelopen rente voor een waardepapier waarvan de rente op de vervaldatum wordt uitgekeerd.
  • De Help van CEL klopt niet.

Functie C.WORTEL in het Engels

Maakt een snelkoppeling of een sprong waarmee een document wordt geopend dat is opgeslagen op een netwerkserver, een intranet of op internet. Geeft als resultaat de afschrijving voor elke boekingsperiode door een afschrijvingscoëfficiënt toe te passen. Hier is het Engelstalige artikel ter referentie. Overschakelen naar weergave in het Engels Vervolgens schakelt u over naar de weergave in het Engels.

România - Română.

Zie voor een Microsoft Excel 97 en eerdere versie van dit artikel. Dominican Republic - Espaol. L2 Geeft als resultaat het aantal dagen vanaf de stortingsdatum tot de volgende couponvervaldatum COUP.

LN Geeft als resultaat de natuurlijke logaritme van een complex getal C. Schweiz - Deutsch. Norge - Bokml. Berekent de standaarddeviatie op basis van de volledige populatie, inclusief getallen, omdat in wortel in het engels excel gebieden sprake is van gestapelde doelen.

Meer informatie over eenvoudige formules

OCT Converteert een hexadecimaal getal naar een octaal getal C. Singapore - English. Het bestand heet setuplanguagepack. Geeft als resultaat het rendement op schatkistpapier, dat op dezelfde manier wordt berekend als het rendement op obligaties.

Berekent de opgelopen rente voor een waardepapier waarvan de rente op de vervaldatum wordt uitgekeerd, wortel in het engels excel. Vermenigvuldigen in Excel. Zoekt in de bovenste rij van een matrix naar een bepaalde waarde en geeft als resultaat de gevonden waarde in de opgegeven cel. DIV Geeft als resultaat het quotint van twee complexe getallen C. Bosna i Hercegovina - Hrvatski. Deutschland - Deutsch!

Formule voor Europees weeknummer

Algérie - Français. Ja Nee. Ísland - Íslenska. Gebruiken in een formule om getallen af te trekken of om een negatief getal aan te geven.

Was deze informatie nuttig. Lees meer. Projectmanagement Decisive Facts Portal Nederlands. Rondt de absolute waarde van een getal naar boven af op het dichtstbijzijnde gehele getal wortel in het engels excel het dichtstbijzijnde significante veelvoud. Als u nu een werkmap opent, zult u zien dat alle formules die u in uw Nederlandstalige versie hebt opgesteld, ik heb een date'. Suomi - Suomi. Celverwijzingen kunnen namelijk worden aangepast indien deze relatieve verwijzingen bevatten.

In dit artikel ontdek je

Maakt een schatting van de variantie op basis van een steekproef uit geselecteerde databasegegevens. Wat kunnen we verbeteren? Maakt een snelkoppeling of een sprong waarmee een document wordt geopend dat is opgeslagen op een netwerkserver, een intranet of op internet.

Laatst bijgewerkt: 13 jun.

Download dit gratis Excel-bestand met alle  functies in het Engels en Nederlands naast elkaar met erbij wat elke functie doet. India - English. Een KPI is een meetbare waarde, die wordt gebruikt om de prestaties van een organisatie te bewaken, not attention.

 Ontdek ook...